Техничка школа "Бошко Крстић" Бојник
Дођите да учимо и дружимо се!
Локација: Образовни профили

САДРЖАЈ

О школи

Образовни профили

Настава

Вести и обавештења

Репортаже

Специјали

Документи

Годишњак

Матуранти

Контакт

Линкови

Образовни профили

ПОДРУЧЈА РАДА

Пољопривреда, производња и прерада хране

Економија, право и администрација

Машинство и обрада метала

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

У Техничкој школи у Бојнику од оснивања постоји пољопривредна струка. Школовање за 30 ученика у овој струци траје четири године. Од 2010. године настава се реализује по новом, модуларном наставном програму. Ученици по завршетку школовања стичу диплому пољопривредног техничара.

Осим општеобразовних предмета изучавају се и стручни предмети као што су: ратарство, воћарство, сточарство, виноградарство, пољопривредна техника, заштита биља итд. Радом на школској економији ученици стичу практична знања која ће им бити од користи у даљем учењу и раду. Школска економија је површине 60 ха и на њој се узгајају пшеница, кукуруз, сунцокрет, јабуке, крушке, вишње и друге огледне културе. Школа поседује два трактора и све прикључне машине којима се изводе потребни радови на њиви.

Диплома пољопривредног техничара даје ученицима проходност при упису на све струковне факултете (пољопривредни, ветеринарски, медицински), као и велики број других факултета и високих школа (економски, правни, филозофски, учитељски факултет, ДИФ, висока педагошка и економска школа итд.).

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

У оквиру подручја рада економија, право и администрација Техничка школа уписује два образовна профила: економски и финансијски техничар. Од 2000. године, када је у школи уведена економска струка, уписују се два одељења будућих економиста.

Током четворогодишњег школовања ученици се припремају за рад у савременом пословном свету. Од стручних предмета изучавају се пословна економија, рачуноводство, финансијско пословање, маркетинг, монетарна економија и банкарство и др. У модерно опремљеном кабинету пословне информатике изучавају се програмски пакети намењени за рад у предузећима и канцеларијама.

По завршетку школовања ученици имају могућност уписа свих факултета економске струке (економија, маркетинг, менаџмент, право), као и великог броја других факултета и високих школа.

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Ове године Техничка школа у Бојнику уписаће 20. генерацију ученика на смеру машинство и обрада метала. Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају за занимања бравара и аутомеханичара.

Настава у струци организована је кроз теоријски и практичан рад. Од теоријских предмета изучавају се машински елементи, механика, технологија обраде, техничко цртање, организација рада итд. За извођење практичне наставе у браварској струци школа поседује потпуно опремљену машинску радионицу. Практична настава за аутомеханичаре реализује се у приватним аутомеханичарским радионицама и сервисима са којима школа остварује сарадњу.

По завршетку школовања ученици су у потпуности оспособљени за самосталан рад.

Насловна страна | Мапа презентације
Latinica | Ћирилица

2006 - 2014 © Техничка школа "Бошко Крстић" Бојник